შემოგვიერთდი

განცხადებები

დედლაინი

15.04

2010

კონფერენციები

ბრიუსელი უმასპინძლებს დიდ ფორუმს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში

2010 წლის 27-29 სექტემბერს ბრიუსელი უმასპინძლებს დიდ ფორუმს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში "ICT 2010". მისი მომზადების მიზნით გამოცხადდა  განაცხადების ორი კონკურსი (1) კავშირების დამყარება და (2) ექსპოზიციები გამოფენა "ICT 2010". - ზე, სადაც მსურველს შეუძლია წარადგინოს იდეები და წინადადებები.

1) კავშირების დამყარება ითვალისწინებს ათობით სემინარის გამართვას, რომელთა მიზანია კონტაქტების დამყარება ციფრული ინოვაციების ნებისმიერ სფეროში მოღვაწე მკვლევარების, ნოვატორების, ინჟინრების და ინვესტორების ერთმანეთთან დაკავშირებას. განაცხადები უნდა გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/networking/index_en.htm

განაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადაა: 15 აპრილი 2010

2) ორგანიზაციებს, რომლებიც მონაწილეობენ ევროპულ კვლევებსა და განვითარებაში, შეუძლიათ  გამოფენისთვის იდეის შეთავაზება გამოფენაში მონაწილეობისთვის. განაცხადების შეტანა შეუძლიათ უნივერსიტეტებს, კვლევით დაწესებულებებს, მოგებაზე არაორიენტირებულ ორგანიზაციებს, საჯარო დაწესებულებებს და კომერციულ კომპანიებს, მცირე და საშუალო საწარმოების ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/exhibition/call/apply/index_en.htmგანაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადაა: 30 მარტი 2010

პროექტის მხარდამჭერები არიან

Website Security Test