შემოგვიერთდი

განცხადებები

დედლაინი

28.05

2022

განცხადებები / ანონსი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის წლიური ანგარიშის პრეზენტაცია

ხუთშაბათს, 12 თებერვალს 11:00 საათზე, სასტუმრო „თბილისიმერიოტში“ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარებისინსტიტუტი“ (IDFI) საჯარო ინფორმაციის თვალსაზრისითყველაზე ღია და დახურულ საჯარო დაწესებულებებსდაასახელებს.

ორგანიზაცია შეაჯამებს, თუ რა მდგომარეობა იყო 2014 წლისგანმავლობაში საჯარო უწყებებიდან ინფორმაციის მიღებისთვალსაზრისით, შეაფასებს, შენარჩუნდა თუ არა სრულყოფილადგაცემული პასუხების მაღალი მაჩვენებელი, რაც 2012 წლისსაპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაფიქსირდა.

IDFI დაწესებულებების გამჭვირვალობის ხარისხს  პროექტის 'საჯაროინფორმაციის მონაცემთა ბაზა- www.opendata.ge“ ფარგლებში 2010წლიდან აფასებს.

პროექტი ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ მხარდაჭერითხორციელდება.  

IDFI-ის გუნდის მიერ 2014 წელს პროექტის განხორციელებისას საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 308 საჯარო დაწესებულებაშისულ 5 466 განცხადება გაიგზავნა. 

პროექტის მსვლელობისას წარმოებული სტატისტიკური ანალიზისსაფუძველზე გამოვლინდება ის უწყება, რომელმაც ინფორმაციისხელმისაწვდომობა 2014 წელს ყველაზე მეტად გააუმჯობესა.აგრეთვე, სამინისტროები, რომლებმაც ინფორმაციის პროაქტიულადგამოქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა აჩვენეს. პრეზენტაციაზედასახელდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისითყველაზე არაანგარიშვალდებული უწყებებიც.

გარდა ამისა, IDFI-ს სიგელი  გადაეცემა საჯარო ინფორმაციისხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებლის მქონედაწესებულებებს.

ღონისძიებას დაესწრებიან როგორც სამინისტროებისა და სსიპ-ებისხელმძღვანელი პირები, ასევე საქართველოში აკრედიტირებულიდიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციების დამედიის წარმომადგენები.

პროექტის მხარდამჭერები არიან

Website Security Test