შემოგვიერთდი

16.01.2013 12:31

რეკომენდაციები „ციფრული მაუწყებლობის დახმარების სახელმწიფო სტრატეგიის განსაზღვრისათვის“

ნატა ძველიშვილი
ციფრული მაუწყებლობა

ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც   მოცემული ინფორმაცია შეეხება სახელმწიფოს მიერ ბოლო მომხმარებლების და მაუწყებლობის სფეროს ოპერატორების დაფინანსების გზებს და ემყარება ევროპის კანონმდებლობას, ევროკომისიის პრაქტიკას და განმარტებებს, რომლებიც რეალიზებულია, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პრაქტიკაში, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნების გაციფრულების სტრატეგიებში:

1. სახელმწიფო სუბსიდირების ზოგადი მიმოხილვა და მიმართულებები

1.1 სახელმწიფო დახმარების ბენეფიციარები

1.2 ზომები, მიმართული ბოლო მომხმარებლის მოწყვლადობის აღმოსაფხვრელად

1.3 მაუწყებლების, ციფრული მაუწყებლობის საეთერო ქსელების ოპერატორების დაფინანსების მიმართულება

2. გაციფრულების დაფინანსების რეგულირება ევროკავშირის დონეზე

2.1 ევროპის კავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმების რეგულაცია

2.2 ევროკომისიის პრაქტიკა და განმარტებები

3. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გაციფრულების სტრატეგიები

3.1 ბოსნია და ჰერცოგოვინა (მოსახლეობა: 3 800 ათასი)

3.2 ხორვატია (მოსახლეობა: 4 200 ათასი)

3.3 ალბანეთი (მოსახლეობა: 2 800 ათასი)

3.4 ავსტრია (მოსახლეობა: 8 400 ათასი)

3.5 უნგრეთი (მოსახლეობა 9.9 მილიონი)

3.6 იტალია (მოსახლეობა 60 მილიონი)

3.7 მონტენეგრო ( მოსახლეობა 600 ათასი)

4.რეკომენდაციები საქართველოს გაციფრულების პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად დახმარების კუთხით

4.1 დაფინანსება მომხმარებლის დონეზე

4.2 დაფინანსება მაუწყებლებისათვის და საქსელო ოპერატორებისათვის

რეკომენდაციების სანახავად მიყევით ბმულს: http://www.idfi.ge/?cat=researches&lang=ka&topic=73&header 

პროექტის მხარდამჭერები არიან

Website Security Test